за продавање

Сортирај по дата | Сортирај по цена | Сортирај по популарност

Резултати по страна :

ПАРЦЕЛА КАЈ СТОПАНСКИ ДВОР ЗА КУЌИ ( Реф : П477)
Цена : 30 €
Простор (ефективен) : 1 100 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ЗА ГРАДБА НА КУЌА ОД БУДЕЈ БУНАР КОН ХОТЕЛ БИТОЛА ( Реф : П476)
Цена : 31 000 €
Простор (ефективен) : 380 m²
Land space : 380 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ЗА ГРАДБА НА КУЌА ВО ЦЕНТАР ( Реф : К1897)
Цена : 22 500 €
Простор (ефективен) : 70 m²
Land space : 125 m²
Повеќе
ЦЕНТАР, ПАРЦЕЛА ЗА ГРАДБА НА КУЌА ( Реф : К1690)
Цена : 30 900 €
Простор (ефективен) : 289 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ВО ИНУСТРИСКИОТ ДЕЛ НА ГРАДОТ ( Реф : П475)
Цена : 10 €
Простор (ефективен) : 3 100 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ЗА ГРАДБА СО МАРКИЦА ЗА ИНД.ОБЈЕКТ ( Реф : П471)
Цена : 10 €
Повеќе
НАЈЦЕНТАР, ПАРЦЕЛА СО СТАРА КУЌА ЗА ГРАДБА ( Реф : К1975 а)
Цена : 33 500 €
Land space : 135 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ЗА КУЌА, ПОД ТРУДОТ, СТРУЈА, ВОДА, ПАТ ( Реф : П470)
Цена : 27 000 €
Простор (ефективен) : 380 m²
Повеќе
ПЛАЦ СО МАРКИЦА ЗА ГРАДБА НА ЗГРАДА ( Реф : П465)
Цена : 75 €
Land space : 603 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА НАД РАСКРСНИЦАТА НАД ФАРМАТА, ( Реф : П464)
Цена : 16 €
Простор (ефективен) : 4 755 m²
Повеќе