Понуда на неделата

Понуда на неделата

 СЕ ИЗДАВАВО БИТОЛА, СЕ ИЗДАВА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ФАБРИКАТА ''МОКЕЛ'', ПОРАНЕШНА ''ИДНИНА'', ЗА РАЗЛИЧНИ НАМЕНИ: ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО, ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, КАНЦЕЛАРИСКИ ПРОСТОР, ПРОДАЖЕН САЛОН И СЛИЧНО.
ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ГИ ИСПОЛНУВА СИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАБОТЕЊЕ: СТРУЈА, ВОДА, ОДВОД, ОТВОРЕН ВЛЕЗ СО ПРИСТАП ОД ГЛАВНАТА СООБРАЌАЈНИЦА, КАКО И НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА И СТАНИЦА, ПАРКИНГ ПРОСТОР И ПРИСТАП ЗА УТОВАР И РАСТОВАР НА ГАБАРИТНИ МАТЕРИЈАЛИ. ОБЈЕКТОТ ИМА ДВА ДЕЛА, СЕКОЈ ПОДЕЛЕН НА КАТОВИ И МОЖЕ ДА СЕ ИЗНАЈМИ КОМПЛЕТНО ИЛИ ПАРЦИЈАЛНО, А ДЕЛ МОЖЕ ДА СЕ ИЗНАЈМИ И СО ОПРЕМА ЗА КОНФЕКЦИСКИ ПОГОН.
СЛОБОДНИ ПОВРШИНИ ПО КАТОВИ СЕ , 
ВО ЗГРАДА 1 СО 1 ТОВАРЕН И 1 ПАТНИЧКИ ЛИФТ
ПРВ КАТ 1613 М2 - ВТОР КАТ 1216 М2  -ТРЕТ КАТ 1617 М2  -ЧЕТВРТИ КАТ 1565 М2 -ПЕТТИ КАТ 982 М2 (КАНЦЕЛАРИИ ИЛИ УЧИЛНИЦИ)
ВО ЗГРАДА 2 СО 1 ТОВАРЕН ЛИФТ, ПРИЗЕМЈЕ 557 М2 -ПРВ КАТ 1100 М2 -ВТОР КАТ 1100 М2 -ТРЕТ КАТ 1100 М2
ЦЕНАТА ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ Е 1,5 ЕВРА ЗА М2 + ДДВ 18% ЗА МЕСЕЦ, НО ВО ЗАВИСНОТ ОД ПОВРШИНАТА , КОЈА ЌЕ СЕ ИЗНАЈМУВА, ДОЛЖИНАТА НА ПЕРИОДОТ ЗА КОЈ СЕ ИЗНАЈМУВА, ПРЕНАМЕНАТА, УРЕДУВАЊЕТО НА ПРОСТОРОТ ИЛИ ЕВЕНТУАЛНИ ВЛОЖУВАЊА НА ЗАКУПЕЦОТ, ПОСТОИ ВОЛЈА ЗА КОРЕКЦИЈА НА ИСТАТА НА ОБОСТРАН ИНТЕРЕС.
ПОВЕЛЕТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА СТРЕЛЕЦ ЗА НАТАМОШНИ ИНФОРМАЦИИ
 
 
 
ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА
ИСКЛУЧИТЕЛНА ПРИЛИКА: КАЈ НОВАТА БОЛНИЦА, ЈУЖЕН СТАН НА ПРИЗЕМЈЕ, РЕНОВИРАН И ОПРЕМЕН,47М2 + БАЛКОН ЛОЃИЈА+ПОДРУМ ЗА 28.500 ЕВРА
 
КАЈ ПАЗАРОТ 48+3+10   ТРЕТИ КАТ  28.500  НЕРЕНОВИРАН
 
НАЈ ЦЕНТАР НОВ СТАН НА ПРВ КАТ, СО КУЈНА И ПЛАКАРИ, КЛИМАТИЗЕР, ЗА 48.900 ЕВРА
 
 НАД ЦРН МОСТ КУЌА, 104 М2 РЕНОВИРАН КАТ, +НЕРЕНОВИРАНИ ДЕЛОВИ ОД 58 И 28 М2 + ДВОРЧЕ + ГАРАЖА ЗА 50500 ЕВРА
  

- СТАНОВИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ПОВЕКЕ ДЕЛОВИ ОД ГРАДОТ, ОПРЕМЕНИ И ПРАЗНИ

ПОНУДА НА КУЌИ

- КУЌА,ПОД ПАЗАРОТ  ДВА КАТА ПО 60 М2 ПЛУС ПОТКРОВЈЕ СО ДВОР И СО ПЛОЧА ЗА 65000 ЕВРА

КУЌА СМИЛЕВСКИ БАИР ,ДВА КАТА ПО 55 м2 И 200 М2 ДВОР  20900ЕВРА

 ПОНУДА НА ЕДНОСОБНИ СТАНОВИ

НОВИ ЕДНОСОБНИ НОВА БИТОЛА  ПО  560 Е/М2

ПОНУДА НА ДВОСОБНИ СТАНОВИ

КАЈ ОУ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ  55 ПЛУС БАЛКОН И ПОДРУМ  НАМЕСТЕН  37000ЕВРА

 ПОНУДА НА ТРОСОБНИ СТАНОВИ

ЦЕНТАР, 62 М2 + 2 БАЛКОНИ + ПОДРУМ, ЗА 56000 ЕВРА, ЛИФТ,

ПОТКРОВЈА И ДУПЛЕКСИ НОВА БИТОЛА ДУПЛЕКС, 110 М2, ЗА 36500Е

 


Добредојдовте на официјалната страница на АГЕНЦИЈАТА за недвижности ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ

    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070 339 404;   076 451 799; 
тел. - факс 047 232 004;      тел 047 222 940;
ако бирате од странство: 0038947232004
фиксен телефон и факс
 0038970339404 мобилен телефон 

 


ДООЕЛ "СТРЕЛЕЦ" БИТОЛА располага со Лиценца ''Б" за проектирање и врши изработка на проекти од таа област со сите потребни фази (електрика, водовод и др.)
Агенцијата за недвижности "Стрелец" е професионална агенција за недвижности која работи од 2001 година.
Агенцијата врши:
- Посредување при купување, продажба и изнајмување на сите недвижни имоти и подготвување на целокупната документација за таа цел.
- Посредува при обезбедување на хипотекарни станбени кредити, преку било која банка и ги припрема сите потребни документи за тоа.
- Врши  консултантски услуги во врска со недвижните имоти за определување на цена, начин на продажба.- 
ПОВЕЛЕТЕ И УВЕРЕТЕ СЕ!

-Настевска Снежана, дипл. гр.инж., сопственик и  управител на ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ Битола има:
- Уверение за процена на недвижен имот, согласно новиот Закон за процена
- Договор со Биро за судски вештачења  Скопје , преку Министерство за правда на Република Македонија  за вршење на проценки за недвижен имот и Решение за судски вештак за архитектура и градежништво од Основен суд Битола и со истото може да врши вештачења од таа област

-Овластувања Б од Комората на овластени инженери и архитекти на Република Македонија за градежни објекти
- за изведба на објекти
- за надзор над изведба
- за ревизија и
- за проектирање

ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ располага со:
- Лиценца Б за проектирање на градби, издадена од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија
-Со Лиценца Б за  надзор над изведба на објекти, преку ДООЕЛ СТОЛБ, Настевска Снежана, има право да врши надзор на изведба.